GDPR FOR
DYNAMICS 365

Pakiet RODO dla
Dynamics 365

Spełnianie złożonych wymagań RODO, dzięki dedykowanemu modułowi Netwise RODO

RODO zasadniczo na nowo definiuje relacje między firmami a osobami fizycznymi, dając osobom fizycznym prawo do kontroli ich danych osobowych, w tym prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych. Firmy, które zbierają dane osobowe, są zobowiązane do uzyskania zgody, zarządzania danymi zgodnie ze ścisłymi wytycznymi oraz terminowego odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą.

Zgodność z RODO może być wyzwaniem dla firm, szczególnie dla tych, które obsługują klientów zarówno w UE / EOG, jak i poza nim. Na szczęście Netwise służy pomocą.

Gdziekolwiek się znajdujesz, jeśli obsługujesz klientów z UE lub EOG, musisz przestrzegać Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, popularnie zwanego RODO.

Czym jest Netwise RODO?

Baza zgód - zapewnia spójne i scentralizowane informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych, na które wyraził zgodę każdy klient. Moduł Netwise RODO umożliwia pobranie i aktualizację historii zgód dla każdego klienta. Ułatwia również zarządzanie, które formularze zgody i opcje są dostępne dla klientów.

Zarządzanie danymi (dostęp, segmentacja, usuwanie) – moduł Netwise RODO pozwala na uporządkowanie danych w poszczególnych polach CRM w predefiniowane kategorie. Ułatwia to zapewnienie zgodności z RODO przy organizacji metadanych w różnych obszarach systemu CRM, umożliwiając właściwą analizę danych.

Anonimizacja danych – pakiet dostosowań Netwise RODO pozwala na częściową lub pełną anonimizację danych klientów końcowych. System Dynamics 365 może być uzupełniony o nowe role zabezpieczeń, dzięki czemu dane klientów pozostaną anonimowe np. po zakończeniu współpracy.

Prawo do bycia zapomnianym – zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma „prawo do bycia zapomnianym”. Za każdym razem, gdy osoba fizyczna wyrazi określoną zgodę, taka zgoda musi zostać zarejestrowana i przechowywana. Gdy dane ulegną zmianie i osoba, której dane dotyczą, zostanie poproszona o zaktualizowanie zgody, wszystkie zarchiwizowane dane są również aktualizowane przez system.

Masz Dynamics 365
i chcesz być pewny, że Twoja
firma jest zgodna z RODO?

Skontaktuj się z nami w celu poznania możliwości Netwise RODO, albo audytu Twojego wdrożenia w kontekście zgód marketingowych i RODO.